Navigácia

 • Pozrite si novú videovizitku našej školy...

 • 22. 3. 2016

  Prostredníctvom pobožnosti Krížovej cesty sme si dnes v priestoroch našej školy pripomenuli utrpenie Pána Ježiša. V tomto pôstnom Veľkom týždni sme spoločne rozjímali nad jeho umučením, smrťou a pochovaním. Žiaci svojou priamou aktivitou hlbšie spoznávali jednotlivé symboly, ktoré sú úzko späté s výjavmi z cesty Ježišovho utrpenia. Zo žiackych malieb znázorňujúcich 14 zastavení sme vytvorili jeden veľký KRÍŽ. Pôstny deň sme ukončili účasťou na sv. omši.

 • Biskup Ján Vojtaššák

  10. 2. 2016

   

   

   

   

   

   

   

  V rámci Svetového dňa zasväteného života nás jedna z našich učiteliek náboženstva bližšie oboznámila so životom Božieho služobníka Jána Vojtaššáka. Sme povzbudení jeho príkladom, hrdinským svedectvom viery a vernosti Cirkvi. 

  Modlitba za blahorečenie Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka

   Všemohúci Bože,
  vyvolil si si svojho služobníka Jána Vojtaššáka, aby trpel na Tvoju slávu a pre dobro Cirkvi.
  Väznený, ponižovaný, opľuvaný, zosmiešňovaný a prinútený vykonávať najposlednejšie práce, niesol tento údel v hlbokej pokore. Za hranicami Slovenska prijal z Tvojich rúk kalich utrpenia.
  Na pohľad nič nezostalo na ňom z dôstojnosti veľkňaza Cirkvi, podobne ako z Ježiša Krista, keď ho viedli na Kalváriu, však v jeho vnútri si žiaril Ty sám, Bože.
  Prosíme Ťa, Večný Bože, osláv svojho služobníka Jána, aby sme si ho uctievali na oltároch celej Cirkvi.
  Za jeho blahorečenie Ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 • Vianočná slávnosť

  22. 12. 2015

  Na vianočnej slávnosti zaznel aj takýto Vianočný hymnus na lásku, ktorý krásne predniesla Agátka, žiačka I. PŠ:

  Keby som svoj dom ozdobila všelijakými svetielkami, vetvičkami a zvončekmi, no nemala by som lásku k svojej rodine, bola by som len obyčajná aranžérka.

  Keby som celý deň bola v kuchyni, piekla, varila a upratovala, ale nemala by som lásku k svojej rodine, bola by som len obyčajná kuchárka a upratovačka.

  Keby som varila pre bezdomovcov, spievala v domove dôchodcov, rozdala celý svoj majetok, no nemala by som lásku k svojej rodine, bola by som len prázdny človek.

  Keby som vyzdobila ten najkrajší vianočný stromček, bola na veľkých oslavách, ale zabudla by som na Ježiša, tak by som nepochopila, o čom sú Vianoce.     

  Láska preruší pečenie, aby mohla objať svoje dieťa.

  Láska prestane zdobiť stromček, len aby bola so svojou rodinou.

  Láska je priateľská a trpezlivá aj napriek hnevu a zlosti.

  Láska nezávidí druhým ľuďom ich vyzdobené domy.

  Láska nekričí na svoje deti, ale ďakuje za to, že ich má.

  Láska nedáva iba tým, ktorí chcú, ale hlavne tým, ktorí to potrebujú.

  Láska nikdy neprestane, všetko vydrží, verí, dúfa, aj všetko znesie.

  Moderné veci sa rozbijú, stratia, zhrdzavejú...

  ALE  LÁSKA  NAVŽDY OSTANE!

  Krásne a požehnané Vianoce.

 • 8. 12. 2015

  Stretnutie s Mikulášom nebolo spočiatku také isté. Na to, aby k nám zavítal, museli deti vyriešiť niekoľko zábavných mikulášskych úloh. Všetky tajničky, bludiská a kvízy hravo zvládli, no Mikuláš stále nechodil. Meškal, ale nečudo, lebo cestou zažil zváštnu príhodu, ktorá ho zdržala a pri ktorej musel preukázať svoju dobrosrdečnosť a štedrosť. To, čo zažil, mali deti možnosť vidieť aj v krátkom animovanom príbehu. Spoločnou modlitbou sa nám napokon Mikuláša podarilo predsa len privolať. A ako to už býva, opäť bol ku všetkým veľmi štedrý.

 • 2. 11. 2015

  Spomíname a myslíme v modlitbách na našich drahých zosnulých.

  "Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji."

strana:

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho
  Gaštanová 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • Mgr. Ing. Mária Hrušovská Petríková, riaditeľka školy: 0904 930 644,
  Škola: 053 44 14 301

Fotogaléria