Navigácia

 • "Veľký týždeň je čas, ktorý nás zvlášť pozýva byť Ježišovi nablízku: priateľstvo sa preukazuje v čase skúšky." (pápež František)

 • Požehnané veľkonočné sviatky

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľstvo Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho na Gaštanovej ul. č. 11 v Spišskej Novej Vsi oznamuje svojim žiakom a ich rodičom, že na deň 1. apríla 2015 (streda) udeľuje riaditeľské voľno z organizačných a prevádzkových dôvodov.

  Vyučovanie bude pokračovať 8. apríla 2015 (streda) po Veľkonočných prázdninách.

 • 17. 3. 2015

  Po minuloročnom fašiangovom trhu sme sa rozhodli tento rok uskutočniť trh veľkonočný. Taký sme tu ešte nemali. Žiaci si s pomocou svojich p. učiteliek usilovne zhotovovali a pripravovali výrobky najmä s tématikou Veľkej noci, či blížiacej sa jari. Dnes bol priestor nielen na predávanie a nakupovanie toho čo vytvorili, ale aj na to, aby ich ručné práce, všetku námahu, ktorú do toho vložili, videli aj ostatní. Všetci sme sa tak mohli navzájom inšpirovať a načerpať nové nápady. Žiaci sa učili rozumne hospodáriť s prideleným vreckovým, ktoré dostali v podobe napodobením skutočných peňazí, učili sa vyskladať cenu výrobku z rôznych peňažných hodnôt, precvičovali zdvorilostnú konverzáciu medzi predávajúcim a kupujúcim... Popri tom sa zabavili pri hľadaní schovaných farebných vajíčok v priestoroch školy a pri maľovaní veľkonočných motívov.Trhy sme si všetci užili. O rok sa možno stretneme na trhovisku s inou tématikou. Ktovie...?!

   

 • Len nedávno sme v našich priestoroch zriadili multisenzorickú miestnosť. Zatiaľ sa v nej nachádza vodná posteľ, svetelné optické vlákna, svetelný bublinkový valec a Hi-fi veža na počúvanie príjemnej hudby. Miestnosť má slúžiť žiakom našej školy na uvoľnenie, relaxáciu, na podporu kognitívnych procesov, na rozvoj zmyslového vnímania, emocionality, komunikácie, na odbúravanie agresívneho správania... Deťom sa v miestnosti veľmi páči a tak dúfame, že nájdeme spôsob ako ju postupne zariadiť ďalšími potrebnými pomôckami.

   

 • 9. 2. 2015

  Už niekoľko rokov nás teší svojimi predstaveniami Divadlo PORTÁL z Prešova. Dnes k nám zavítalo s rozprávkou Žabia princezná. Všetci sme mali rozprávkový zážitok.

 • 19. 12. 2014

  Posledný školský deň v tomto kalendárnom roku sme si spríjemnili vianočnou slávnosťou. Začala sa sv. omšou, po ktorej sa všetkým prítomným prihovoril diecézny riaditeľ SpKCH - PhDr. Ing. Pavol Vilček. Nechýbal pestrý vianočný program, ktorý nám priblížil atmosféru Vianoc. Deti sa potešili darčekom, ktoré našli pod vianočným stromčekom, no a dospelým spravila radosť kapustnica, na ktorej si všetci pochutnali.

  "Častokrát plače človek pre človeka,

  častokrát bolesť rozžiali.

  Častokrát zabúdame na človeka, 

  skôr, než sme mu ruku podali.

  A preto, dajme si pod stromček úsmev,

  čo slzy stiera a rany hojí,

  kus dobrej vôle, lásky a súcitu,

  veď to všetko tak málo stojí.

  Sú tu sviatky – všetci sa tešia na ne.

  Nuž, nech ľudia zabudnú, že existujú zbrane.

  Nech láska nie je iba na papieri,

  nech každý s každým žije v mieri,

  nech život plynie ako rozprávočka, 

  veď najkrajšie sú šťastné detské očká."

 • 5. 12. 2014

   

   

 • 19. 11. 2014

  Dňa 19.11.2014 boli dvere Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho otvorené pre každého, kto chcel nahliadnuť do jej priestorov alebo spoznať edukačný proces, ktorý v nej dennodenne prebieha. Návštevníkov bolo dosť. Prišli malí, veľkí, mladší i starkí. Nechýbal ani krátky kultúrny program. Duchovné pásmo o sv. Františkovi z Assisi, v ktorom sa predstavili niektorí naši žiaci a p. učiteľky malo veľký úspech. Nik neodišiel z DOD naprázdno. Každý bol obdarený drobným, ručne robeným darčekom a veríme, že aj príjemným zážitkom.

 • Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých

  Počas týchto „dušičkových“ dní si spomíname aj na všetky zosnulé deti, ktoré boli žiakmi našej školy. Nie sú už medzi nami, no zostávajú v našich srdciach s množstvom spomienok, ktoré nás s nimi viažu. Myslíme v modlitbách na nich, aj na ich rodiny.

 • Spoločná modlitba ruženca

  27. 10. 2014

  „...Prežívame október - mesiac zasvätený Panne Márii a modlitbe posvätného ruženca...S Máriou, Ježišovou Matkou, chválime a oslavujeme Ježiša, nášho Vykupiteľa, premýšľame o tom, čo pre nás ľudí urobil. Myslíme pri tom na jeho narodenie v Betleheme, na jeho verejné účinkovanie, na  utrpenie  a smrť na kríži, na jeho vzkriesenie a návrat k Otcovi. Ak prejdeme od Ježišovho detstva a skrytého života v Nazarete k jeho verejnému životu, naše rozjímanie nás privedie k tajomstvám, ktoré môžeme nazvať tajomstvami svetla. Najväčším tajomstvom Krista je to, že je svetlom. On je „svetlo sveta“ (Jn 8, 12)...“ Týmito slovami nás p. učiteľky Gabika O. a Janka G. voviedli do modlitby posvätného ruženca svetla, ktorý sme sa spoločne pomodlili v priestoroch našej školy a rozjímali tak nad jednotlivými udalosťami zo života Pána Ježiša.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015

  2. 9. 2014

  Nový školský rok 2014/2015 sme začali slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval ThLic. Vladislav Saniga a koncelebroval Mgr. Dominik Jamrich - kaplán v Spišskej Novej Vsi. V prvý školský deň sme privítali najmä nových prvákov, ich rodičov, ale aj pedagógov, ktorí pribudli do nášho spoločenstva. Navzájom sme sa podelili o zážitky z prázdnin a popriali si veľa síl do práce, ktorá je pred nami.

 • Aktualizácia údajov

  17. 10. 2014 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
strana:

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho
  Gaštanová 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • Mgr. Ing. Mária Hrušovská Petríková, riaditeľka školy: 0904 930 644,
  Škola: 053 44 14 301

Fotogaléria