Navigácia

 • 9. 2. 2015

  Už niekoľko rokov nás teší svojimi predstaveniami Divadlo PORTÁL z Prešova. Dnes k nám zavítalo s rozprávkou Žabia princezná. Všetci sme mali rozprávkový zážitok.

 • 19. 12. 2014

  Posledný školský deň v tomto kalendárnom roku sme si spríjemnili vianočnou slávnosťou. Začala sa sv. omšou, po ktorej sa všetkým prítomným prihovoril diecézny riaditeľ SpKCH - PhDr. Ing. Pavol Vilček. Nechýbal pestrý vianočný program, ktorý nám priblížil atmosféru Vianoc. Deti sa potešili darčekom, ktoré našli pod vianočným stromčekom, no a dospelým spravila radosť kapustnica, na ktorej si všetci pochutnali.

  "Častokrát plače človek pre človeka,

  častokrát bolesť rozžiali.

  Častokrát zabúdame na človeka, 

  skôr, než sme mu ruku podali.

  A preto, dajme si pod stromček úsmev,

  čo slzy stiera a rany hojí,

  kus dobrej vôle, lásky a súcitu,

  veď to všetko tak málo stojí.

  Sú tu sviatky – všetci sa tešia na ne.

  Nuž, nech ľudia zabudnú, že existujú zbrane.

  Nech láska nie je iba na papieri,

  nech každý s každým žije v mieri,

  nech život plynie ako rozprávočka, 

  veď najkrajšie sú šťastné detské očká."

 • 5. 12. 2014

   

   

 • 19. 11. 2014

  Dňa 19.11.2014 boli dvere Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho otvorené pre každého, kto chcel nahliadnuť do jej priestorov alebo spoznať edukačný proces, ktorý v nej dennodenne prebieha. Návštevníkov bolo dosť. Prišli malí, veľkí, mladší i starkí. Nechýbal ani krátky kultúrny program. Duchovné pásmo o sv. Františkovi z Assisi, v ktorom sa predstavili niektorí naši žiaci a p. učiteľky malo veľký úspech. Nik neodišiel z DOD naprázdno. Každý bol obdarený drobným, ručne robeným darčekom a veríme, že aj príjemným zážitkom.

 • Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých

  Počas týchto „dušičkových“ dní si spomíname aj na všetky zosnulé deti, ktoré boli žiakmi našej školy. Nie sú už medzi nami, no zostávajú v našich srdciach s množstvom spomienok, ktoré nás s nimi viažu. Myslíme v modlitbách na nich, aj na ich rodiny.

 • Spoločná modlitba ruženca

  27. 10. 2014

  „...Prežívame október - mesiac zasvätený Panne Márii a modlitbe posvätného ruženca...S Máriou, Ježišovou Matkou, chválime a oslavujeme Ježiša, nášho Vykupiteľa, premýšľame o tom, čo pre nás ľudí urobil. Myslíme pri tom na jeho narodenie v Betleheme, na jeho verejné účinkovanie, na  utrpenie  a smrť na kríži, na jeho vzkriesenie a návrat k Otcovi. Ak prejdeme od Ježišovho detstva a skrytého života v Nazarete k jeho verejnému životu, naše rozjímanie nás privedie k tajomstvám, ktoré môžeme nazvať tajomstvami svetla. Najväčším tajomstvom Krista je to, že je svetlom. On je „svetlo sveta“ (Jn 8, 12)...“ Týmito slovami nás p. učiteľky Gabika O. a Janka G. voviedli do modlitby posvätného ruženca svetla, ktorý sme sa spoločne pomodlili v priestoroch našej školy a rozjímali tak nad jednotlivými udalosťami zo života Pána Ježiša.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015

  2. 9. 2014

  Nový školský rok 2014/2015 sme začali slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval ThLic. Vladislav Saniga a koncelebroval Mgr. Dominik Jamrich - kaplán v Spišskej Novej Vsi. V prvý školský deň sme privítali najmä nových prvákov, ich rodičov, ale aj pedagógov, ktorí pribudli do nášho spoločenstva. Navzájom sme sa podelili o zážitky z prázdnin a popriali si veľa síl do práce, ktorá je pred nami.

 • Aktualizácia údajov

  17. 10. 2014 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Slávnostné ukončenie školského roka 2013/2014

  2. 7. 2014

  V piatok, dňa 27. júna 2014 sme slávnostne ukončili školský rok 2013/2014 v budove Spojene školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho na Gaštanovej ulici. Ďakovnú svätú omšu celebroval dôstojný pán kaplán Dominik Jamrich. Po svätej omši pani riaditeľka školy Mgr. Ing. Mária Hrušovská Petríková sa poďakovala všetkým žiakom a pedagogickým zamestnancom za úspechy a aktivity počas celého školského roka.

   

   

   

 • Výlet do ZOO

  Žiaci VI.C triedy pod vedením svojich pani učiteliek Mgr. Homzovej (s. Márii) a p. Pekarčíkovej navštívili ZOO v našom meste za účelom rozširovania vedomostí z prírodovedy a vlastivedy. Ráno všetkých milo prekvapilo slnečné počasie a veľmi sa tešili na výlet. Plní očakávania zo zážitkov cesta do ZOO zbehla veľmi rýchlo. Už pri vstupe do ZOO žiaci obdivovali pavilón plný akvárií a teratórium, opice, tigrov, leva, voliéry vtákov, ťavu dvojhrbú či medveďov hnedých. S drobnými suvenírmi, obohatení zážitkami sa všetci šťastne vrátili do školy. Tešíme sa na ďalšie bádateľské cesty.

 • Hurá! Ide sa na školský výlet!

  13. 6. 2014

  V dňoch 12. a 13. júna 2014 sme boli na školskom výlete na Spišskom hrade a v Belianskej jaskyni. Ako prvý sme navštívili Spišský hrad. Tam sme boli snáď tisíckrát. No ešte nikdy sme sa tak dobre nezabavili. Ak má niekto z vás rád históriu, navrhujeme navštíviť Spišský hrad, tak ako sme to urobili my, žiaci so svojimi učiteľmi, dňa 12. júna 2014. Tam sme sa mohli najesť a kúpiť si suveníry. Slnečné počasie nás sprevádzalo počas celého dňa. Na druhý deň sme navštívili Beliansku jaskyňu. Keď sme tam prišli, o chvíľku sa nás ujala pani sprievodkyňa. Zaviedla nás dnu, kde nám  rozprávala, kto a kedy jaskyňu objavil. Bolo to veľmi zaujímavé. V jaskyni nám poukazovala rôzne tvary kvapľov. Už teraz sa tešíme na výlet v budúcom školskom roku.

 • Záverečné skúšky žiakov Praktickej školy

  11. 6. 2014

  V dňoch 9. až 11. júna 2014 prebiehali na našej škole záverečné skúšky žiakov Praktickej školy v triedach I. PŠ a III. PŠ. Žiaci Helenka G., Paťka K., Janka K. a Nika J. preukázali získané vedomosti, spôsobilosti a zručnosti v danom odbore, svojich učiteľov a asistentov nesklamali v písomnej a praktickej skúške. Gratulujeme všetkým absolventom záverečnej skúšky, ktorí úspešne ukončili svoje štúdium na našej škole.

 • Práca s hlinou - workshop

  9. 6. 2014

  Video Práca s hlinou si môžte pozrieť tu:   https://vimeo.com/97058690

 • Medzinárodný deň detí na našej škole.

  3. 6. 2014

  V utorok 3. júna bola naša škola zaplnená desiatkami veselých, pobehujúcich, šantiacich a radujúcich sa žiakov. Bol to ich dlho očakávaný sviatok - Medzinárodný deň detí. Je sviatkom všetkých detí na celom svete. Aj naši žiaci sa v tento deň neučili, ale súťažili, zabávali sa, tancovali. Všetci sme sviatok oslávili tradične - netradične. Súťažné disciplíny, ktoré pre nich pripravili pani učiteľky, im umožnili vyskúšať si svoje vedomosti, ale aj rýchlosť, zručnosť, šikovnosť, obratnosť i sústredenosť. Počas súťaženia nechýbala zdravá bojovnosť ani dobrá nálada. Pre žiakov boli pripravené sladké odmeny.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho
  Gaštanová 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • Mgr. Ing. Mária Hrušovská Petríková, riaditeľka školy: 0904 930 644,
  Škola: 053 44 14 301

Fotogaléria